Title:

храм "св. св. Константин и Елена"

Description:
Сайтът на храм св. св. Константин и Елена в гр. София
Tags:
на, св, храм, константин, гр, елена, патриарх, софия, икона
Updated:
28 Apr 2015